اطلاعیه (قابل توجه مالکان محترم خودروها و واحدهای مسکونی گران قیمت)

مالکان خودروها و واحدهای مسکونی

اطلاعیه (قابل توجه مالکان محترم خودروها و واحدهای مسکونی گران قیمت) در اجرای تبصره 6 قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 مالیات متعلق به خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت از طریق...

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1401

آخرین مهلت ارایه بر ارزش افزوده

26 فروردین ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1401 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: 26 فروردین ماه سال‏جاری آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش...

ادامه مطلب