سیستم جامع حسابداری و انبارداری آریا

ارائه دهنده سیستم جامع حسابداری و انبارداری آریا گروه مهندسی آریا ارائه سیستم جامع و یکپارچه حسابداری و انبارداری آریا که در سه سطح کلاینت، تولید و شبکه ارائه می گردد. این سیستم جهت سهولت کاربران بدون دانش حسابداری طراحی گردیده است.
 • تولید محصولات
 • خرید . مرجوعی . پیش خرید
 • قیمت تمام شده
 • فروش . مرجوعی . پیش فروش
 • شبکه
 • انبار . تعدیل وانبارگردانی
 • طراحی کلیه محیط گزارش
 • اشخاص . صورتحساب . دفتر قسط
 • سازگار با کلیه ویندوزها
 • خزانه داری و امور چک
 • بدون محدودیت در حساب و انبار
 • ثبت و دریافت سفارشات
Image Description

سیستم جامع حسابداری و انبارداری آریا

750 تومان/کلاینت سیستم کلاینت
 • خرید . فروش . سفارشات
 • خزانه . بانک . دفتر چک
 • انبار . قیمت تمام شده
 • ترازنامه . گزارشات
 • طراحی . فیلتر
 • سیستم ویندوز 32 - 64
خرید مستقیم
1,300 تومان/شبکه سیستم شبکه
 • خرید . فروش . سفارشات
 • خزانه . بانک . دفتر چک
 • انبار . قیمت تمام شده
 • ترازنامه . گزارشات
 • طراحی . فیلتر
 • ویندوز سرور 2 یوزر
خرید مستقیم
2,600 تومان/تولید سیستم تولید
 • خرید . فروش . سفارشات
 • خزانه . بانک . دفتر چک
 • انبار . قیمت تمام شده
 • ترازنامه . گزارشات
 • طراحی . فیلتر . تولید
 • سیستم ویندوز 32 - 64
خرید مستقیم
5,800 تومان/ ت . ش سیستم تولید و شبکه
 • خرید . فروش . سفارشات
 • خزانه . بانک . دفتر چک
 • انبار . قیمت تمام شده
 • ترازنامه . گزارشات
 • طراحی . فیلتر . تولید
 • ویندوز سرور 5 یوزر
خرید مستقیم