• اپلیکیشن آریا

    گروه مهندسی آریا با راه اندازی اپلیکیشن آنلاین خدمات . فروش . تبلیغات . پرداخت آنلاین برای سهولت در ارتباط مستقیم با مشترکین و خدمات رسانی بهتر و سریعتر .